Część I

 

Część II

 

Część III

 

Z działalności naukowej studentów Wydziału Fizjoterapii WSSP
Faculty of Physiotherapy – students’ activities

Z historii medycyny sportowej
History of sports medicine in Poland