I. KOSMETOLOGIA W PRAKTYCE
COSMETOLOGY IN PRACTICE

 

 

II. ZROZUMIEĆ PIĘKNO
UNDERSTANDING BEAUTY

 

 

III. ARTYKUŁY RÓŻNE
OTHER PUBLICATIONS