PRACE BADAWCZE
RESEARCH PAPERS

 1. Jacek Karski, Tomasz Karski
  „Zespół przykurczów” u noworodków i niemowląt przyczyną odległych dysfunkcji narządu ruchu w tym skolioz tzw. Idiopatycznych. Wykrywanie zagrożeń oraz zasady profilaktyki przez zabiegi fizjoterapeutyczne.
  „Syndrome of contractures” in newborns and babies as a cause of deformities in movement apparatus and in etiology of the so-called idiopathic scoliosis in next years of life. New screening and treatment by physiotherapy.
 2. Tomasz Karski, Zbigniew Kędzierski, Jacek Karski
  Bóle krzyża. Jak leczyć? Czy przez zabiegi fizjoterapeutyczne można wyleczyć kręgozmyk?
  Back pain. How to treat ? Is possible to cure spondylolisthesis by physiotherapy procedure?
 3. Barassi G., Bellomo R.G., Saggini R.
  Functional assessment of the dysfunctional patient: identification and specific treatment of somatic dysfunction.
 4. Bellomo R.G., Barassi G. Saggini R.
  Low back pain: epidemiological analysis and rehabilitative approach.
 5. Metera K., Saran T., Maruszewska A.
  Ocena zakresu ruchomości kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u kobiet w okresie około menopauzalnym.
  Assessment of range of motion of the thoracolumbar spine in perimenopausal women.
 6. Volodymyr Kozyavkin, Matilda Babadahly, Halyna Lun
  New Technologies in Medical Rehabilitation.
  Nowe technologie w medycynie rehabilitacyjnej.
 7. Rasmi Muammer, Şule Demi̇rbaş, Kıymet Muammer, Yasemin Yildirim, Osman Hayran
  The depressıve symptoms and physıcal performance of mothers of different types of disabled children.
 8. Ryo Yonetsu, Akira Iwata, Kazunori Unase, Junichi Shimizu
  Brief intervention can change sit-to-stand movement in children with spastic diplegia?
 9. Dorota Dunin-Wąsowicz
  Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u wcześniaków i noworodków donoszonych w aspekcie problemów neurologicznych i rehabilitacyjnych.
  Central nervous system damage in premature and term infants- neurological and rehabilitation aspects.
 10. Małgorzata Syczewska
  Nowoczesna, obiektywna diagnostyka funkcjonalna – pomoc w planowaniu strategii postępowania rehabilitacyjnego u dzieci.
  Contemporary, functional diagnostics objective – help in planning rehabilitation strategies in children.
 11. Paulina Bartnik, Bożena Kieroń, Beata Sprawka, Anna Stefańska, Robert Sych
  Wielokierunkowe usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego „wczoraj i dziś” w doświadczeniach terapeutów Przedszkola Specjalnego nr 11 w Lublinie.
  Multidirectional rehabilitation of children with injury of central nervous system yesterday and today – in experience of therapists from Special Preschool nr 11 in Lublin.Z ŻYCIA WZIĘTE
  OF LIFE TAKEN
 12. Anna Szmidt
  „Poprzez smutek i błądzenie ku akceptacji i radości”
  “Through sorrow and wandering towards acceptance and happiness”
 13. Barbara Jurkowska
  Rehabilitacja jako towarzysz życia – retrospektywne spojrzenie na usprawnianie przez pacjenta z porażeniem mózgowym.