I. Współczesne problemy turystyki.

 1. Iwona Woicka – Turystyka w Unii Europejskiej.
 2. Waldemar Błaszczuk – Turystyka w gospodarce Polski i Czech.
 3. Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska – Wójcik – Kształcenie w zakresie krajoznawstwa w szkolnictwie wyższym.
 4. Waldemar Błaszczuk – Turystyka winiarska w Czechach.
 5. Leopold Dolecki – Geoturystyka w obszarach lessowych.
 6. Krystyna Harasimiuk, Marian Harasimiuk – Karpackie wyprawy Stanisława Staszica i Wincentego Pola.
 7. Grażyna Połuszejko – Kresy – Wincenty Pol – Mohort.
 8. Anna Wilczyńska – Nowak – Wybrane zabytki architektury wczesnorenesansowej na lubelszczyźnie.

 

II. Ekonomika w przedsiębiorstwach hotelarskich i turystycznych.

 1. Marcin Majewski – Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, istota zachowania płynności finansowej.
 2. Aleksandra Lipiec, Zygmunt Wilczek – Ekologizacja usług hotelowych.
 3. Czesław Witkowski – Kształtowanie ofert współczesnego hotelarstwa w zakresie usług rekreacyjno – wypoczynkowych i zdrowotnych.
 4. Waldemar Jurkiewicz – Cena produktu turystycznego jako instrumentu marketingu MIX.